Betony smołowe

img26 (7)Betony smołowe (smołobetony). Zarówno smołobetony jak i asfaltobetony są to betony bitumiczne. Przy budowie nawierzchni tego rodzaju utrzymuje się zasadę betonu, tj. uzyskania masy zwartej, …

Smołowanie wgłębne

OLYMPUS DIGITAL CAMERASmołowanie wgłębne. Smołowanie wgłębne odbywa się w następujący sposób: na dobrej podbudówce rozsypuje się tłuczeń o uziarnieniu 30—60 mm, warstwą grubości 8 cm i poddaje się wałowaniu. Następnie rozsypuje się …

Makadamy smołowe

image descriptionMakadamy smołowe i smołowanie wgłębne. Makadam smołowy jest to materiał kamienny o właściwej granulacji, otoczony lepiszczem smołowym. Budowany jest zwykle na zimno przy użyciu smół S III i SS I, …

Smołowanie powierzchniowo

img23 (7)Smołowanie (utrwalane) powierzchniowo. Smołowanie powierzchniowe stosowano początkowo jako środek pochłaniający pył drogowy/Sposób ten stanowił jedną z najstarszych metod modernizowania dróg tłuczniowych starego typu. Z czasem sposób ten przeistoczył się na …

Smoły drogowe

img22 (7)Smoły drogowe stosuje się: a) do stabilizowania gruntu pod budowę drogi, b) do fundamentów drogowych z tłucznia i żwirów smołowanych, c) do powierzchniowego smołowania, półwgłębnego smołowania itp. lekkich typów nawierzchni …

Smoły płynne

Smoły płynne mają dla gospodarki drogowej w Polsce zasadnicze znaczenie ze względu na możliwość zastosowania do konserwacji nawierzchni bitumicznych, szczególnie w okresach chłodniejszych i ze względu na prostą technikę ich …

Podział smół

img20 (8)W drogownictwie stosowane są następujące rodzaje smół: a) smoła destylowana, tj. oczyszczona przez destylację smoły surowej; jest to najpośledniejszy gatunek smół drogowych, o niewiadomym stosunku składników; b) smoła drogowa zwykła …

Papa smołowa bez powłoki

img27 (4)Papa smołowa bez powłoki. Synonimy: papa smołowa izolacyjna, baledra, papa smołowcowa izolacyjna, tektura smołowcowa izolacyjna. Papę smołową bez powłoki, służącą jako podkład dla papy piaskowanej i jako izolacja lekka, produkuje …

Papa smołowa dachowa

img24 (5)Papa smołowa dachowa. Synonimy: papa smołowa piaskowana, papa dachowa smołowcowa, tektura smołowcowa dachowa. Jest to materiał otrzymywany przez impregnowanie tektury surowej, odpowiadającej warunkom PN, impregnatem ze smoły preparowanej z domieszką …