Materiały bitumiczne

img16 (12)Materiały bitumiczne (asfalty, smoły i paki) są to materiały, których głównym składnikiem jest bitum. Bitumy są to węglowodory ciężkie, rozpuszczające się zupełnie w dwusiarczku węgla …

Właściwości kalafoni

img15 (10)Kalafonia topi się przy temperaturze 130—140°C i posiada własność łatwego rozpuszczania się w ługach i w sodzie, natomiast nie rozpuszcza się w wodzie. Charakterystycznymi wskaźnikami jakości kalafonii poza barwą są …

Kalafonia sosnowa

img14 (15)Przy produkowaniu betonów pianowych (np. „Celolitu”) stosuje się do emulsji pianotwórczej kalafonię sosnową, klej skórny lub kostny i ługi. Klej, jako artykuł o bardziej wielostronnym zastosowaniu w budownictwie, ługi, stosowane …

Środki zastępcze chlorku wapnia

img12 (15)Środkami zastępczymi chlorku wapnia mogą być: kwas solny, jako dodatek przyspieszający proces twardnienia cementu, sól kuchenna, obniżająca punkt zamarzania wody zarobowej do zaprawy, chlorki: glinu, żelaza i magnezu, które wchodzą …

Wpływ chlorku wapnia na beton

img11 (15)Wpływ chlorku wapnia na obniżenie temperatury zamarzania betonu nie jest dotychczas dokładnie zbadany. Punkt zamarzania zaczynu cementowego jest około minus 3°C, betonu — bliżej 0°. Nie należy stosować większych ilości …

Chlorek wapnia

img10 (14)Nie należy dodawać chlorku wapnia do cementów hutniczych, glinowych i do mieszaniny cementów portlandzkich z wapnem. W przemyśle budowlanym stosuje się chlorek wapnia między innymi do produkcji płyt wiórkowo-cementowych. Dodatek …