Lakiery spirytusowe

img20Lakier spirytusowy bezbarwny do mebli. Jest to przezroczysty roztwór żywic w spirytusie gorzelnianym (92—90%), zawierający plastyfikatory. Jest klarowny, bez zmętnień, koloru jasnożółtego, o pełnym połysku, …

Lakier nitrocelulozowy

img27Lakier nitrocelulozowy bezbarwny (na drewno). Jest to roztwór nitrocelulozowy z ewentualnym dodatkiem żywic w odpowiednich rozpuszczalnikach; zawiera plastyfikatory. Wymaga przed natryskiem rozcieńczenia w stosunku 2 części lakieru na 1 część …

Lakier wodoodporny

img26Lakier olejny bezbarwny wodoodporny. Jest to stop żywiczno-olejny na żywicy fenolowej modyfikowanej i olejach lnianym i tungowym, rozcieńczony do wymaganej konsystencji i zasykatywowany. W temperaturze 18—22°C. przy normalnej wilgotności powietrza …

Lakier bezbarwny

img25Lakier olejny bezbarwny do podłóg. Jest to stop żywiczno-olejny na żywicy fenolowej (syntetycznej) i esteryfikowanej kalafonii oraz na olejach lnianym i tungowym, rozcieńczony do wymaganej konsystencji rozcieńczalnikiem i zasykatywowany. Jest …

Lakiery olejne

img24Rozpuszczalniki nadają lakierom konsystencję płynną. Lakiery są przezroczyste i klarowne. Posiadają ostrą woń rozpuszczalnika oraz dużą lepkość. Powłoki lakierowe są szkliste i przezroczyste. W zależności od użytej do lakieru żywicy …

Kit szpachlowy

SONY DSCKit szpachlowy olejny „19″. Jest to pólplastyczna masa, składająca się z barwideł, obciążników oraz odpowiednio rozcieńczonego i zasykatywowanego spoiwa żywiczno-olejnego, sporządzonego na żywicy syntetycznej (fenol, modyfikowanej) i olejach lnianym oraz …

Farby olejne w paście

img22Farby olejne w paście. Własności: konsystencja mazista, bez skłonności do twardnienia w temperaturze pokojowej w ciągu co najmniej 6 miesięcy; zdolność mieszania się w każdym stosunku ze spoiwami olejnymi i …

Farby olejne powierzchniowe

img21Farby olejne powierzchniowe „14″ (na polipokoście). Stanowią one zawiesinę barwideł i obciążników w spoiwie zasykatywowanym polipokostem. Dają powłokę o charakterystycznym półpołysku. Rozlewność przypomina zachowanie się emalii. Całkowite wyschnięcie w temperaturze …

Farby olejne podkładowe

img20Farby olejne podkładowe „11″ „(do gruntowania). Są one zawiesiną białych i kolorowych barwideł oraz obciążników w rozcieńczonym pokoście lnianym. Dają połysk półmatowy do matowego. Nadają się do pracy pędzlem. Stopień …