Usuwanie rozlanej rtęci

rtecUsuwanie rozlanej rtęci. Stłuczenie termometru powoduje zwykle rozpryśniecie się rtęci na drobne kropelki, umiejscowiające się zwykle w szparach stołu i podłogi. Pozostawienie ich tam jest bardzo niebezpieczne, gdyż wydzielają one …

Ogrzewanie w probówce

Ogrzewanie w probówce. Ciecz ogrzewana w probówce nie wykipi, jeżeli ukośnie trzymaną probówkę ogrzewa się tuż pod powierzchnią cieczy i równocześnie wstrząsa. Wysokość słupka cieczy nie powinna przekraczać 4 cm. …