Budowlane materiały

Budowlane materiały

Budowlane materiały – surowce, substancje i wyroby stosowane do wznoszenia, naprawy i konserwacji budowli. Do materiałów naturalnych należą produkty przemysłu wydobywczego (kamienie, kruszywa, …

Budowlane grunty

Budowlane grunty

Budowlane grunty to wszelkie utwory geologiczne znajdujące się w zasięgu wpływu obciążeń wznoszonych budowli lub używane do wykonywania budowli ziemnych (np. zapór).

W zależności od właściwości fizycznych i …

Akumulatory elektryczne

Akumulatory elektryczne to chemiczne źródła prądu stałego pozwalające na wielokrotne odtwarzanie, w procesie ładowania z innego źródła prądu stałego, zużywanych zasobów energii elektrycznej; ogniwa wtórne. Baterie akumulatorów elektrycznych są stosowane …