Ætsning af metaloverflader (stål – aluminium)

Ætsning af metaloverflader

Lys bejdsning af stål.
1 fortynd volumenet af koncentreret fosforsyre 3 mængder vand. I denne opløsning æts objekter, indtil der opnås en skinnende overflade. Skyl med vand og tilsætningsstof 3 cm3 phosphorsyre na 2 dm3 vand.

Matt ætsning af aluminium.
30 g bordsalt og 200 Opløs g natriumhydroxid i 1000 cm3 vand. Opvarmet til temp. Okay. 50° C-opløsning nedsænkes i nogle få sekunder, straks efter at have taget det ud, skylles med rigeligt vand og nedsænkes i ca.. 30 s i salpetersyre, fortyndet med vand i forholdet 1:1. Skyl grundigt med koldt, derefter med varmt vand, tør i en strøm af varm luft.

Lys ætsning af aluminium.
Nedsænk genstande til opvarmet til 85…100° C badesammensætning: 155 cm3 koncentreret fosforsyre, 17 cm3 koncentreret svovlsyre, 13 cm3 koncentreret salpetersyre, 25 cm3 vand, 1 g borsyre, 1 g kobbernitrat. Ætsningstid:
1…4 min. Skyl grundigt med vand og tør.

Ætsning af aluminium til en sølvfarvet glans.
2 cm3 koncentreret saltsyre fyldes op til 1000 cm3. I denne opløsning æts objekterne, indtil den ønskede effekt opnås. Skyl med vand og tør.