Test af cement

img21 (3)En protokol er lavet af prøvetagningen i 2 kopier. Én cementprøve med opsamlingsprotokollen sendes til et uafhængigt feltlaboratorium til test. Medmindre der er et uafhængigt laboratorium på byggepladsen, prøven med protokollen sendes til det relevante laboratorium, eller til hovedlaboratoriet ved foreningen eller til en forsknings- og udviklingsinstitution. Cementen testes for i det mindste at verificere dens fysiske egenskaber. Hvis testfaciliteten er teknisk mulig, er det ønskeligt også at kontrollere cementens styrkeegenskaber. Byggeledelsen registrerer de udtagne prøver. I tilfælde af en uberettiget klage afholdes disse omkostninger af modtageren.