Indflydelsen af ​​cadmium på korrosion

Indflydelsen af ​​cadmium på korrosion

Indflydelsen af ​​cadmium på korrosion. Cadmium bruges hovedsageligt i metalindustrien som en galvanisk belægning. Derfor kan du ofte opbevare stålelementer belagt med dette metal under opbevaring for at beskytte mod korrosion. Cadmiumbelægningen korroderer sig selv og bliver dækket af hvide produkter, oftest hydroxidet, carbonat, klorid; eller cadmiumsulfat afhængigt af den atmosfære, der virker på cadmium. I det meste af det lagrede elektriske udstyr er tilstedeværelsen af ​​hvide korrosionsprodukter på cadmiumdele uønsket på grund af tabet af elektrisk ledningsevne af disse dele.. På grund af den høje fugtighed i tropiske zoner korroderer cadmiumbelægninger i dem på trods af, at de er mere modstandsdygtige over for fugt end zink. I en industriel atmosfære gennemgår cadmium fr 2 – 3 gange hurtigere korrosion end zink. Cadmiumbelægningen kan gøres modstandsdygtig over for atmosfærisk korrosion ved lakering. Sommetider, når det opbevares under milde klimatiske forhold, er det tilstrækkeligt at passivere den galvaniske belægning af cadmium i kromatopløsninger på samme måde som zink. Apparat med cadmium-elementer, skal beskyttes mod ætsende stoffer ved hjælp af emballage, der sikrer lav luftfugtighed. Brug af cadmiumbelagte produkter med flygtige korrosionshæmmere er umulig på grund af deres ætsende virkning på cadmiumbelægningen.