Kontroller olieindholdet i TRI

img28Kontroller olieindholdet i TRI

Kontroller olieindholdet i TRI. Til dette formål opkræves det 200 – 250 ml „tri” det afkøler det til stuetemperatur, hældes i en målecylinder og introducerer et hydrometer, trækker det langsomt ud af fingrene, således at den ikke berører bunden eller væggen på skibet. Efter at have ventet 1 – 2 min læse hydrometeret, og procentdelen af ​​urenheder bestemmes ud fra diagrammet. Forsuring af "tri” er præget af rysten 100 ml af en prøve af et bad med vand og brugen af ​​bromphenolblåt som indikator. Hvis vandlaget bliver gul, dette bad er ubrugeligt. For den blå nuance kontrolleres alkalinitet ved titrering 0,1 HCI og omdannet til NaOH. Forbrugt mængde 0,1 n HCl bør ikke overstige 0,2 ml. Det skal fremhæves, at ved anvendelse af trichlorethylen og lignende opløsningsmidler er det ikke muligt samtidig at fjerne forurenende stoffer, såsom uorganiske salte, fra metaloverfladen, f.eks.. hærdning, stærkt indlejrede mekaniske urenheder, såsom chromoxider inkluderet i poleringsbåndene og andre urenheder uopløselige i chlorerede opløsningsmidler.