Vægisolering

img11 (18)Vandret isolering af vægge, tidligere behandlet med et cementlag mod trykvand - 2,8 m2 jute eller tagpap i 0,25 m2 jute til kanter på 1 m2 isoleret overflade. En godtgørelse for hvert ekstra lag med stærkere isoleringer 1,4 m2 tjærepapir eller jute til 1 m2 isoleret overflade. Lodret isolering af vægge, der tidligere er behandlet med cementmørtel mod trykvand - 2,6 m2 tjærepapir eller jute i 0,25 m2 jute til kanter på 1 m2 isoleret overflade. En tilføjelse til hvert efterfølgende lag filt eller jute - 1,25 m2 materiale pr 1 m2 isoleret overflade. Ekspansionsfuger: -en) i betonbunden eller i væggene på tanke, der er sunket i marken - 0,12 m2 asfalt tagpap på 1 m2 isoleret overflade, b) i bunden eller i væggene i strukturen under grundvandsniveauet ved hjælp af kobberplader - 0,8 m2 asfalt tagpap på 1 m2 isoleret overflade. Klistermærker: tykkelse fra 8 gør 12 cm ler med agn, fra tørvepulver, fra savsmuld dækket med kalkgipsmørtel, på tjærelaget - efter 1,25 m2 tjærepapir pr 1 m2 klistermærker. Den samme mængde tagpap skal bruges, når der lægges en beklædning lavet af byggesten og til isolering lavet af et murstenslag - huller, liggende fladt.