Tagarkiv: BHP

Opbevaring af kemikalier

Opbevar alle kemikalier utilgængeligt for børn, og voksne, ikke involveret i kemiske fabrikker, trzeba poinformować o niebezpiecznych własnościach związków chemicznych.

Skadelige stoffer

Alle kemikalier skal behandles som sundhedsskadelige. Der skal udvises særlig forsigtighed i forhold til de såkaldte forbindelser. tungmetaller, hvordan: kobber, at føre, zink, nikkel, kobolt, kviksølv, krom og andre. …