Træ carbolineum

Træ carbolineum. Man skelner mellem løvfældende carbolineum (fra løvfældende træer) og harpiksagtig (fra nåletræer). De opnås ved blanding 80% træ tjære med 20% træolier. Træ carbolineum er en sort væske:, med en skarp lugt af trætjære, uopløselig i fortyndet spiritus eller i vand, o c. på. ved 20 ° C 1,03-1,18, lave toksiske egenskaber og ret stærke ætsende egenskaber. Det bruges til at imprægnere træ i landdistrikterne, men ikke til langvarig konservering. Nogle gange bruges det som et erstatningsmateriale i stedet for carbon-derivat carbolineum og bruges til overfladeimprægnering af træ.