Betydningen af ​​vandkvalitet

Betydningen af ​​vandkvalitet. Kvaliteten af ​​produktionsvandet er af største betydning. Vand til mørtel og beton bør ikke indeholde ingredienser, der påvirker cementens hærdning og hærdning negativt og betonernes holdbarhed. Det skal være rent, ingen skadelige salte, syrer, organiske forbindelser, humiske dele, såvel som ikke skal vise hårdhed. Blødt vand er velegnet til mørtel: regnfuld, źródlana, godt, flod og søer, medmindre det er forurenet med kommunalt spildevand eller industrielt spildevand. Sumpvand fra tørvemoser og damme bør ikke bruges til mørtel. Det vand, der bruges til at fodre kedlerne, bør i første omgang ikke indeholde kalkdannende forbindelser (calcium- og magnesiumsalte), det vil sige, det skal ikke vise hårdhed. Det bør heller ikke indeholde andre urenheder, som opløste gasser, eller letopløselige faste stoffer.