Beschermende eigenschappen van tin

img28Beschermende eigenschappen van tin

Beschermende eigenschappen van tin. Tin heeft goede beschermende eigenschappen in een atmosfeer met een hoge luchtvochtigheid. De corrosiebestendigheid van het blik is laag in de zee-atmosfeer. Tin raakt snel bedekt met corrosieproducten, verband met de putjes die voorkomen in het metaal van de basis. Vanwege de kathodische aard van de tincoating is het buitengewoon belangrijk om tincoatings van de juiste dikte te gebruiken voor de bescherming van staal.. Opslag van producten met vertinde elementen met onvoldoende laagdikte leidt in korte tijd tot corrosie van de ondergrond, ook als de juiste bewaarcondities worden gehanteerd.. Tin ondergaat ook specifieke veranderingen voor dit metaal onder invloed van temperatuurverlaging. Tin dat in de bèta-allotrope vorm bestaat, kan in een andere vorm van alfa-tin veranderen wanneer de temperatuur onder 0 ° C wordt verlaagd., wat wordt gecombineerd met de toename van het volume van het metaal. In dit geval vormt het blik een grijs poeder, hierdoor verliest de beschermende coating van dit metaal zijn beschermende eigenschappen. Dit fenomeen staat bekend als de "tinziekte".”, omdat het proces zich kan verspreiden naar andere ingeblikte voorwerpen naast het aangevallen product. Het is dan, als het grijze tinkristal (alpha-variëteit) zal wit tin bij lage temperatuur inoculeren. Het lakken en bewaren van de magazijnen op een temperatuur boven 0 ° beschermt tegen de aantasting van de tincoating.