Opslag van cement

img22 (3)Opslag van cement vereist een bijzonder zorgvuldige naleving van de geldende voorschriften. Cement als vochtgevoelig materiaal dient in zeer droge omstandigheden te worden opgeslagen, binnen kamers, op houten platforms, op een afstand van ca. 0,5 m van de muren, in lagen hooguit daarna 10 Tassen, horizontaal op elkaar. Bewaar het niet voor langere tijd, want na drie maanden, vooral bij een hoge overlap van zakken, is gedeeltelijk of bijna volledig versteend door vocht uit de lucht te absorberen. Versteend cement is niet geschikt voor bouwwerken en kan alleen worden gebruikt als bijmenging bij kleine werken (bijv.. stoeptegels) met toevoeging van vers cement. De opslag van klinkervrij slakkencement mag niet meer bedragen dan 1,5 Doen 2 maanden.