De kracht van beton

Afb27 (2)Na uitharding moet het beton een sterkte hebben die overeenkomt met de statische spanningen die zijn voorzien in het ontwerp van de constructie. Het draait allemaal om druksterkte, die wordt berekend door de formule

R28 = 160(C / W – 0,5)

waar 'R28″ is de druksterkte van beton na 28 dagen uitharding uitgedrukt in kg / cm2,
C - gewicht van cement in kg,
W - gewicht van water in kg.

Zoals je kan zien, de druksterkte van beton hangt af van de gewichtsverhouding van cement tot water. De verhouding kan 1,2-2,5 zijn. Op grotere betonnen of gewapende betonconstructies en in betonproductfabrieken is het noodzakelijk om een ​​constante te handhaven, specifieke betonsterkte, vanwege de veiligheid van de constructie en rationele vereisten, economisch cementbeheer.