Corrosieverschijnsel

img20Corrosieverschijnsel

Corrosieverschijnsel. Corrosie is het proces waarbij metalen worden vernietigd als gevolg van de chemische of fysisch-chemische invloed van de omgeving. Het woord corrosie komt van het Latijnse "corrosus”, wat betekent "gebeten” of "geleidelijk gegeten”. Corrosieprocessen vinden overal plaats, waar we te maken hebben met metalen, ze vertegenwoordigen de natuurlijke neiging van het metaal om terug te keren naar zijn oorspronkelijke staat, d.w.z.. naar de oxidevorm waarin het voorkomt in ertsen. Het corrosieproces is ongewenst bij de opslag van afgewerkte metalen producten, omdat het het product vernietigt en onbruikbaar maakt. Daarom wordt een breed scala aan maatregelen gebruikt, die, door dit proces te voorkomen, producten beschermen tegen schade door corrosie. Om het metaal te beschermen tegen corrosie, maatregelen worden toegepast, die, door nauw contact met het metalen oppervlak, het beschermen tegen agressieve factoren, zoals, bijvoorbeeld. vochtigheid, agressieve gassen en zoutnevel. Deze middelen werken als een ondoordringbare barrière voor agressieve media of veranderen de aard van het metaaloppervlak wanneer ze erop worden geadsorbeerd of oxiden vormen.. Om metalen producten tijdens opslag en transport te beschermen, wordt een bepaalde groep beschermingsmaatregelen gebruikt, de zogenaamde tijdelijke beschermingsmaatregelen.. Ze hebben dit gemeen, dat, vanwege de noodzaak om de producten na opslag of transport te gebruiken, ze gemakkelijk moeten worden verwijderd met een oplosmiddel of verwijderd door ze af te pellen.