Klimaatinvloed op metaalcorrosie

img20Klimaatinvloed op metaalcorrosie. Het kan met grote benadering worden gesteld, dat in de omstandigheden die bestaan ​​in zones met een hoge vochtigheid en hoge temperatuur, de bijkomende aanwezigheid van industriële microklimaten of microklimaten aan zee, dat de opslag van metalen producten daar bijzonder moeilijk is. Hierdoor, dat het type tijdelijke bescherming en de manier waarop het product wordt verpakt grotendeels afhangen van de aard van de klimaatzones en de microklimaten die binnen deze zones bestaan, we zullen ze definiëren vanuit het oogpunt van indicatoren die even belangrijk zijn voor corrosie als relatieve vochtigheid, temperatuur-, hoeveelheid neerslag, stof en vervuiling met agressieve gassen. De invloed van deze factoren is in eerdere hoofdstukken besproken, nu zullen hun locatie en precieze kenmerken worden gegeven. Het gebied van de wereld kan worden onderverdeeld in zones die worden gekenmerkt door de volgende klimaten: - tropisch vochtig, - tropisch droog, - matig, - polair, - hoge berg, - maritiem. We beperken ons tot het karakteriseren van alleen de belangrijkste eigenschappen van individuele klimaten, de tropische klimaatzone wordt nader gedefinieerd, vanwege zijn diversiteit en hoge intensiteit van ongunstige corrosieve factoren.