Concentratiecel

img26Concentratiecel

Concentratiecel. Twee elektroden gemaakt van hetzelfde metaal, ondergedompeld in oplossingen van verschillende concentraties, d.w.z. in niet-homogene oplossingen, zullen een potentiaalverschil vertonen. Zo'n link wordt een concentratielink genoemd. Evenzo zijn de verschillen in zuurstofconcentraties in water de oorzaak van de lokale cellen, concentratie, de zogenaamde. zuurstofcellen. In de praktijk komt zo'n geval heel vaak voor bij een scheur in het metaal gevuld met water, waar er verschillen zijn in zuurstofconcentraties (lucht) op verschillende diepten. Tam, waar de concentratie laag is, d.w.z.. diep in de spleet, het anodegebied wordt gevormd, waar de zuurstofconcentratie hoger is, d.w.z.. een kathode wordt gevormd op het gebied van het metaal dat in contact staat met de met zuurstof verzadigde elektrolyt. Het metaal corrodeert in de diepte van de scheur, en corrosieproducten komen vrij aan de kathode. In de praktijk hebben we meestal te maken met meer gecompliceerde gevallen waarin bepaalde celtypen vaak voorkomen, bijv.. een concentratieverbinding en een link gevormd door het combineren van twee verschillende metalen, daarom kan de oorzaak van corrosie alleen worden vastgesteld na een zorgvuldige studie van het fenomeen. Corrosie van non-ferrometalen, maar ook van staal, hangt af van structurele verschillen en vooral van de aanwezigheid van verontreinigende stoffen in de atmosfeer en de vochtigheid ervan..