Permutyt – natriumaluminosilicaat

OLYMPUS DIGITALE CAMERAPermutyt. Synoniem: natriumaluminosilicaat. Het wordt verkregen door aluminiumsilicaten te versmelten met soda, kwarts toe te voegen en in water oplosbare silicaten uit te logen. Het heeft een grove consistentie; het is onoplosbaar in water. Verzachten met zeolieten is snel en koud. De overmaat aan zeolieten in het water heeft geen nadelige invloed op de kwaliteit ervan. Permutiet wordt gebruikt om water te verzachten voor technologische doeleinden, levering van boilers en drinkwater, vooral bij het gebruik van mobiele filters. In plaats daarvan worden natuurlijke zeolieten gebruikt, zoals natroliet, glauconiet, beoliet en onlangs de binnenlandse synthetische zeoliet-escarbo. Permutiet consumptie (S) is ongeveer 1,33 dcm3 massa naar 1 m3 water per 1 Duitse hardheidsgraad. Uitwisselbaarheid 20,5 mg CaO / g, natriumpermutiet 34,3 mg CaO / g.