Verwijdering van gemorst kwik

rtecVerwijdering van gemorst kwik. Een breuk van de thermometer zorgt er meestal voor dat het kwik in kleine druppeltjes spat, meestal in de spleten van de tafel en de vloer. Het is erg gevaarlijk om ze daar achter te laten, omdat ze zwaar afgeven, moeilijk uit te luchten en voortdurend vernieuwende kwikdamp. Bij langdurige werking op het menselijk lichaam veroorzaken ze ernstige ziekten, schijnbaar zonder reden. Grotere druppels moeten zorgvuldig worden verzameld met een pipet – oogdruppelaar – maak vervolgens de vloer zeer grondig schoon, vooral hiaten, met een goedtrekkende stofzuiger, met behulp van de smalle zuignap. Hiaten, wiens reiniging niet volledig lijkt, moet worden bedekt met poedervormige zwavel ("Zwavelbloem").