Byggematerialer

Byggematerialer

Byggematerialer – råvarer, stoffer og gjenstander som brukes til klatring, reparasjon og vedlikehold av konstruksjoner. Naturlige materialer inkluderer produktene fra gruveindustrien (steiner, aggregater, leire) og skogbruk (tømmer), gjøre …

Byggegrunn

Byggegrunn

Byggeland er alle geologiske formasjoner innenfor rekkevidden av påvirkning av belastningene til de oppførte konstruksjonene eller brukes til bygging av jordstrukturer. (f.eks.. demninger).

Avhengig av de fysiske egenskapene og …

Elektriske batterier

Elektriske batterier er kjemiske likestrømskilder som kan spilles gjentatte ganger, i ferd med å lade fra en annen likestrømskilde, av forbrukte strømressurser; sekundære celler. Elektriske akkumulatorbatterier brukes …

Stålfarging

Svart farging av stålFarging av metaller – I stedet for å male metaller med forskjellige typer lakker eller emaljer, fargede forbindelser kan produseres kjemisk på overflaten, preget av høy holdbarhet, og samtidig, takket være tettheten av det produserte belegget i …