Effekt av relativ fuktighet

pm523Effekt av relativ fuktighet

Effekt av relativ fuktighet. Gjennomtrengningen av vanndråper under overflaten av konserveringsoljen er spesielt ufordelaktig. Fordi oksygen oppløses bedre i olje enn det gjør i vann, derfor passerer den lett til overflaten av metallet i kontakt med vanndråpen. Derfor skapes det betingelser for en rask korrosjonsprosess under laget av konserveringsolje, fordi det er en lokal lenke. Faktisk, at relativ fuktighet har stor innflytelse på korrosjon, praktiske konklusjoner kan trekkes om hurtig korrosjon av metallprodukter lagret i fuktige lager, og i klimasoner, der høy luftfuktighet opprettholdes. Den delen av atmosfæren som umiddelbart omgir jorden er sterkt forurenset på grunn av tilstedeværelsen av faste stoffer i den, dråper med aggressive væsker og gasser. Sandpartikler er blant de faste stoffene som forurenser atmosfæren alvorlig, kullstøv, sot, faste partikler av forskjellige kjemiske forbindelser og organiske stoffer spredt i luften.