Asfaltlakk.

Asfaltlakk. Når det brukes til beskyttende belegg, er preparatet som følger:

• stopić 10 g asfaltu, 10 g kalafonii i 5 g bivoks eller jordvoks (cerezyna), kjøle den ned og oppløs den varme smelten 50 cm3 terpentyny;

• stopić 150 g asfaltu i 15 g kalafonii, smelt varmt oppløs i 500 cm3 terpentyny, Legg til 250 cm3 benzen og bland 15 g sot.