Avfetting av metall i trikloretylen

img22Avfetting av metall i trikloretylen

Avfetting av metall i trikloretylen. Avfetting av trikloretylen oppnås ved å oppløse oljefilmen som dekker metallet, fett eller andre forurensninger ved å dyppe delene i et løsningsmiddel eller plassere metallprodukter parvis over kokende trikloretylen. I tillegg til trikloretylen har andre løsningsmidler som tilhører gruppen klorerte hydrokarboner en lignende anvendelse, dvs.. perkloretylen og en husholdningsblanding av perkloretylen og trikloretylen med navnet løsemidlet "PT” (Chem. Auschwitz). Disse løsningsmidlene bør stabiliseres for å forhindre forsuring. Avfetting med klorerte løsningsmidler kan utføres ved hjelp av følgende metoder. en) ved å dyppe i kaldt løsemiddel, b) ved fukting med et løsningsmiddel, c) i løsemiddeldamp.