Binding av polyvinylklorid

Plast som er løselig i organiske løsemidler er det enkleste å holde seg til, det vil si celluloid, polystyren og polymetylmetakrylat. Det er nok å fukte de limte stedene med et passende løsemiddel, og etter å ha funnet, at den begynte å løse seg opp på overflaten av materialet, press de limte stedene sammen og la stå i noen timer. Bedre resultater oppnås, bruk for liming av tynne lim oppnådd ved å oppløse det samme materialet i et løsningsmiddel.

Binding av polyvinylklorid. Dette materialet er vanskelig å feste. Limet kan lages, ved å oppløse en liten mengde PVC-film i et løsningsmiddel, består av 70% cykloheksanon og 30% toluen, imidlertid ikke alle PVC-karakterer er like oppløselige. Fordi cykloheksanon er et reagens som knapt er tilgjengelig for den gjennomsnittlige amatøren, bedre å bruke kommersielt tilgjengelige PVC / AT- eller PVC / CH-lim. Overflater beregnet for liming skal gnis med sandpapir og avfettes med bensin, beleg en av de limte overflatene med lim og trykk den ned, la stå under press i 20…30 min. Fugens fulle styrke oppnås imidlertid bare etter noen få dager. Det anbefales å bruke PVC / AT-lim for hard PVC, til myk – PCW / CH.