Bruk av kalsiumklorid

img17 (14)Kalsiumklorid beregnet på konstruksjonsformål bør inneholde minst 73% CaCl2, Om 22% vann og ikke mer enn 2,5% natriumklorid (NaCl), 1,5%magnesiumklorid, 1% kalsiumhydroksid (At(ÅH)2) og på det meste 1% vannfritt kalsiumsulfat og komponenter uoppløselige sammen. Krystallinsk kalsiumklorid er fargeløse krystaller med en bitter smak, som smelter under påvirkning av luft, smelter ved ca. 30 ° C og hygroskopisk (tørkemiddel). Bruken av kalsiumklorid i mørtel og betong øker sementens innstillingstemperatur, forkorte innstillingsperioden, øke styrken og akselerere herdingsprosessen av betong i den første perioden, øke grad av plastisitet av betong, senke frysetemperaturen til betong og gjøre betong motstandsdyktig mot mangel på fuktighet. 4% tilsetning av kalsiumklorid i vekt gjør at sementen kan herde på minus 5 ° C (ifølge ITB). Kalsiumklorid brukes i konstruksjonen: en) for å fremskynde herding og herding av mørtel og betong; b) for å sikre herding og herding om vinteren, med lite frost; c) som tørkemiddel.