Effekt av varmebehandling

img26Effekt av varmebehandling

Effekt av varmebehandling. Varmebehandling har stor innflytelse på korrosjonen av høylegerte stål. Feil varmebehandling av disse stålene forverrer korrosjonsmotstanden betydelig, og forårsaker noen ganger korrosjonsintervall.. Dermed må rustfritt stål også beskyttes mot rust under lagring ved bruk av midlertidige beskyttelsesmetoder, Valget deres bør ta hensyn til den relativt høye motstanden til rustfritt stål mot etsende faktorer i atmosfæren. Aluminium er utsatt for atmosfærisk korrosjon, Intensiteten av dette avhenger i stor grad av typen atmosfære som virker på aluminiumet og av sammensetningen og varmebehandlingen av legeringen. Aluminium kan dekkes med et tynt lag med korrosjonsprodukter jevnt fordelt over hele overflaten, det kan imidlertid gjennomgå gropkorrosjon, eller interkrystallinsk korrosjon. Rent aluminium dekkes normalt med en oksidfilm som har gode beskyttende egenskaper. Dette laget forårsaker, at aluminiums motstand mot atmosfæriske etsende midler er god, hvor det skal krysses av, at oksydlaget tykner på grunn av den konstante virkningen av luftoksygen på metallet. Tilstedeværelsen av karbondioksid og hydrogensulfid har liten effekt på de beskyttende egenskapene til det beskyttende laget av oksider, mens svoveldioksid forårsaker rask ødeleggelse. Denne handlingen er spesielt intens ved fuktighet over 80%.