Påvirkningen av polering og herding på korrosjon

img21Påvirkningen av polering og herding på korrosjon

Påvirkningen av polering og herding på korrosjon. Overflaten på polert stål har høyere korrosjonsbestandighet. De første tegn på korrosjon vises senere på overflater som er jevnere enn de som er mindre glatt. Dette gjelder spesielt stål med høyt krominnhold (rustfritt stål). Tilstedeværelsen av skala på overflaten av stålet bør ikke være tillatt, som, som en inkludering av katodisk natur, påvirker korrosjonsbestandigheten til det ferdige produktet negativt. Forskning utført på effekten av varmebehandling av karbonstål som inneholder mindre enn 0,9% karbon viste, at slukking øker allergien mot korrosjon i sure omgivelser; stabiliserende gløding reduserer det betydelig, mens du normaliserer (oppvarming over den kritiske temperaturen ved 30 minutter og kjøling i luft) gir mellomresultater. Herding reduserer korrosjonssensibilisering av herdet stål, resultatet av denne behandlingen er imidlertid avhengig av tid og temperatur. Ved svært lave tempereringstemperaturer inneholder karbonstål hovedsakelig martensitt. Martensitt herding produserer mange korrosjonsceller og korngrenser for ferritt og karbider, som igjen øker allergi mot korrosjon. Ved høyere temperaturer reduserer karbidagglomerering antall korrosjonsceller og antall korngrenser reduseres, dermed øker stålets motstand mot atmosfærisk korrosjon.