Påvirkning av salt, syrer og baser på metaller

img26Påvirkning av salt, syrer og baser på metaller

Påvirkning av salt, syrer og baser på metaller. Såle, syrer og baser har en kjemisk effekt på metallet, jo lettere er det, jo større konsentrasjon er det. Denne konsentrasjonen øker når vannet fordamper. Salter som er igjen fra varmebehandlingsoperasjoner har en lignende effekt, kjemisk og mekanisk, hvis de ikke raskt blir fjernet fra metalloverflaten og selve metallet ikke er bevart. Svoveldioksid, spesielt i nærvær av vann, akselererer sterkt korrosjon av stål. Denne gassen absorberes i vannfilmen på metalloverflaten, oksyderer til svoveltrioksid og danner fortynnet svovelsyre med vann, og senker pH i løsningen. Korrosjonshastigheten til stålet øker raskt når pH senkes, og stålet blir belagt med korrosjonsprodukter etter flere timer. Karbondioksid har en lignende effekt, som også reduserer pH i vannet som dekker metallet med en tynn film, og øker aggressiviteten. Når man sammenligner forskjellige luftforurensende stoffer, konkluderte Vernon, at luftforurensning med svoveldioksid og karbonpartikler samtidig er spesielt farlig. Denne typen forurensning er karakteristisk for industrielle og urbane områder i landet vårt.