Etsing av inskripsjoner og tegninger på metaller

Etsing av inskripsjoner og tegninger på metaller – Steder, som skal forbli konveks, skal dekkes med en beskyttende lakk, helst asfalt, og etse overflaten i noen av løsningene som er spesifisert i metalletsningsbestemmelsene. En til tider anbefalt metode for å dekke hele overflaten med lakk, med voks eller parafin og deretter skrape flekkene, å bli etset, gir ikke gode resultater, fordi det ikke er mulig å rengjøre overflaten grundig på disse stedene, og eventuelle rester av beskyttelsesbelegget vil forårsake ujevn etsing.
Fotokjemisk metode. Det er ganske vanskelig å lage, det er imidlertid uovertruffen i ulykker, når det gjelder skarphet og presisjon i tegningen. Den består i å dekke metalloverflaten med en lysfølsom emulsjon, som blir uoppløselig etter bestråling, men lett å fjerne fra steder, som ikke har blitt eksponert. Det neste trinnet er å etse de utsatte områdene.
Wytrawioną na matowo powierzchnię metalu powleka się jedną z emulsji.