Farging av kobber og legeringer mørkblå

Farging av kobber og legeringer mørkblå. Kok gjenstander i en løsning som inneholder 125 g natriumtiosulfat i 40 g blyacetat w 1000 cm3 vann.