Flyter kombinert med kalk

En egen type vanntettingsmidler er fluater kombinert med kalk. Blandingen av disse midlene gir stabile uoppløselige forbindelser. Vanntettingsmidlene kan være i form av en tynn væske, halvtett, tett, emulsjon, lim eller pulver og skal oppfylle følgende betingelser: tetning og, størk overflaten, lage uoppløselige belegg (med overflatebelegg), viser høy motstand mot grunnvann, saltvann, maritim, solen, beskytt mot frost, ikke for å hemme sementsetting, men heller for å akselerere den, øke trykkmotstanden til betong og mørtel og deres ugjennomtrengelighet, samt demonstrere høy vedheft til andre materialer. Det bør imidlertid understrekes, at mange av disse tiltakene reduserer mørtelets styrke, og noen av dem forkorter mørtelens innstillingstid.