Forbruk av løsemidler under avfettingsprosessen

img27Forbruk av løsemidler under avfettingsprosessen

Forbruk av løsemidler under avfettingsprosessen. Forbruket av løsemidler under avfettingsprosessen er ganske betydelig og utgjør ifølge tyske data ca. 2,8 kg / m2 t. Midler, at f.eks.. ved væskeoverflaten i bassenget 0,63 m2 avfettet over tid 9 timer 3600 kg forbruk av produkter 16 kg trikloretylen. Til tross for det relativt høye forbruket av løsningsmidlet, er kostnadene for avfetting ifølge noen spesialister lavere enn i tilfelle avfetting i vandige løsninger., på grunn av det høye energiforbruket for oppvarming av badene mens det avfettes med alkaliske vannløsninger, som mer enn kompenserer for kostnadene for et dyrt løsemiddel. Begrens konsentrasjonen av oljer og fett, oppløst i "tri” under avfetting bør ikke overstige 10%, for da er mengden damp i den øvre delen av apparatet for liten og avfettingen er utilstrekkelig. Under avfetting kontrolleres oljeinnholdet minst en gang om dagen.