Hurtiggjørende gips brent

img11 (13)Hurtiggjørende gips brent, ikke brukt til konstruksjonsformål, oppnådd ved oppvarming av rå gips til en temperatur på ca. 200 ° C. Det brente gipset brukes til å lage hurtighærdende alabastgips og hurtighärdende murgips. Hydraulisk gips (sement, strichgips, vannfri gips) oppnås ved å avfire visse typer rå gips ved temperaturer over 500 ° C (mest foretrukket ved en temperatur på 800-1000 ° C), den rå gipsen mister helt vann. Graden av sliping av det hydrauliske gipset skal være dette, slik at resten på silen, o 900 masker på 1 cm2 oversteg ikke 30%