Rask sement 450

pm523 (3)Spesielle tiltak brukes til lagring av "450″, Lageret skal være luftig, og luften i den er tørr. For å opprettholde lufttørhet, bør den plasseres i midten av sentralvarmelageret 10 m og ved døråpningene- – flate bokser stemplet innvendig med asfaltert metall, med kalk i biter. Når kalk blir tørr, bør den erstattes med fersk. Du bør være nøye med det, at klumper av kalk ikke kommer inn i den lagrede sementen. Sement „400″ bør konsumeres innen 6 uker fra datoen for bagging; etter den datoen, før bruk, den bør testes for å bestemme dens betydelige verdi. Sement, hvis emballasje har blitt skadet under transport eller under lagring, skal brukes umiddelbart.

I hver levering av hurtigherdende sement (og andre) vekten av posene bør kontrolleres, og passende dosering av materialet bør brukes, avhengig av resultatet. Forsikre deg om at det er basert på eksisterende lovgivning, at den hurtigherdende sementen bare brukes til selve arbeidet. Det er leverandørens ansvar å overvåke dette, at papirsementposene åpnes riktig og er egnet for retur, at sementen når posene åpnes ikke søles og tråkkes ned i bakken. Å legge sement for en del av verkene under teknisk avdeling ivaretar ikke anskaffelsestjenesten fra plikten til videre overvåking og forsvarlig håndtering av dette verdifulle materialet..