Impregnering olje

Impregnering olje. Synonymer: kreosotolje, tungolje. Det er et produkt av tørr destillasjon av rå tjære, tilhører gruppen tjæreoljer. Det er en oljeaktig væske, o c. på, 1,023—1,035, vanninnhold opp til l%. Den brukes til å beskytte treverket mot været (vann, fuktighet) og virkningen av soppen, spesielt for impregnering av trebiter, jernbane sviller, telegrafstenger etc.. Det brukes også som råmateriale for produksjon av soppdrepende midler, og sikring. Det store sortimentet og mangfoldet av erstatningsstoffer for treverk gjør det mulig å erstatte impregneringsoljen i nesten alle tilfeller med andre midler som er like effektive., bortsett fra beskyttelse mot havbløtdyr - Teredo navalis. Pakke: kundens fat eller leverandørens sisterner.