Kaustisk dolomitt

img17 (13)Kaustisk dolomitt kan være et erstatningsprodukt for brent kaustisk magnesitt (MgCO3• CaCO3), produsert av dolomittstein ved å skyte ved 600-800 ° C og male. Det resulterende erstatningsproduktet inneholder ovennevnte 20% Magnesiumoksid (MgO) og mindre enn 3% kalsiumoksid (Høy). Kaustisk dolomitt kan brukes i stedet for magnesitt i disse produktene, hvor styrke ikke er en faktor av primær betydning. Brent kaustisk magnesitt skal beskyttes mot fuktighet og pakkes i tett lukkede metalltromler.. Den skal pakkes ut like før bruk, og dette skyldes hygroskopisitet og hydrering under lagring; den hydratiserte delen er ikke brukbar og skal siktes. Bakken kaustisk magnesitt, będący w sprzedaży, har en erstatningsemballasje, kortsiktig - papirposer 50 kg.