Kaustisk magnesitt

img16 (10)Malet stekt kaustisk magnesitt
Synonym: kaustisk magnesitt, stekt (bakke), brent magnesia
Kjemisk symbol på hovedkomponenten - magnesiumoksid: MgO.
Det oppnås ved å skyte magnesiumkarbonat eller magnesitt (MgCO3) ved ca 550 ° C i skaft eller roterende ovner og sliping i kulemøller. Det er et hvitt pulver, uoppløselig i vann, alkohol og eter, løselig i fortynnede syrer. C. på. 3,3, rent MgO-innhold i det minste 85%, CaO gjør 3,5%, karbonsyre ca. 0,1%.
Kaustisk magnesitt brukes sammen med magnesiumklorid som et bindemiddel for konstruksjonsformål (produsere xylolitfliser som prefabrikkerte elementer eller legge gulv på byggeplassen), i industrien - for produksjon av hydrauliske mørtel, produksjon av ildfaste steiner og digler.