Klimatiske forhold under lagring og transport

img29Klimatiske forhold under lagring og transport

Klimatiske forhold under lagring og transport. Kapittelet om innvirkning av ulike faktorer på korrosjon viser den avgjørende innflytelsen av ytre forhold på metallenes oppførsel og korrosjon under lagring og transport.. Eksterne forhold, som det konserverte produktet er underlagt under lagring, avhenger i stor grad av klimasonen og naturen til atmosfæren i denne sonen. Metallprodukter korroderer lett i tropiske klimatiske soner, spesielt hvis det er ved sjøen. I tillegg til klimasonen og den karakteristiske fuktigheten forbundet med den, temperatur og nedbørsmengde bør også ta hensyn til de andre egenskapene som er viktige med tanke på atmosfærisk korrosjon. Disse egenskapene inkluderer den såkalte. mikroklima i umiddelbar nærhet av lagrede produkter. For eksempel i tempererte soner, med lav luftfuktighet, kan det være områder som skaper spesielle ugunstige forhold for metallprodukter. For eksempel. mikroklimaet i Schlesien har en ekstremt negativ effekt på korrosjonen av lagrede metallprodukter på grunn av det høye innholdet av svovelforbindelser i luften og høy støv i atmosfæren.