Korrosjonsbestandighet av aluminiumslegeringer

img27Korrosjonsbestandighet av aluminiumslegeringer

Korrosjonsbestandighet av aluminiumslegeringer. De viktigste produktene av korrosjon av aluminium i industrielle atmosfærer er aluminiumsulfat, som som et hvitt depositum er nesten usynlig; ligner på hydroksid’ aluminium er ofte funnet som et korrosjonsprodukt av dette metallet. Korrosjonsbestandighet for individuelle aluminiumslegeringer, det avhenger av typen atmosfære, som de blir utsatt for. Aluminiumslegeringer, motstandsdyktig mot industrielle atmosfærer, kan de fungere dårlig i en marin atmosfære og omvendt. Vi kan anta, at korrosjon av aluminium foregår i begge miljøer: surt og alkalisk på grunn av oppløsningen av metallet i både baser og syrer (et amfoterisk element). Sur eller alkalisk reaksjon av en tynn film (lag) fuktighet som dekker aluminium under lagring eller transport forårsaker skade på oksydlaget som beskytter mot korrosjon. Korrosjonen av aluminiumstøpegods i atmosfæren avhenger, bortsett fra sammensetningen, også av metoden for støping og varmebehandling på grunn av innflytelsen av strukturens heterogenitet på korrosjon. Varmebehandling kombinert med rask herding øker korrosjonsbestandigheten til kobberholdige støpegods, mens slukking reduserer korrosjonsbestandighet. Generelt kan du si, at hver varmebehandling som er rettet mot å homogenisere strukturen til aluminiumslegeringer gir mulighet for å oppnå en legering med høyere motstand mot atmosfærisk korrosjon.