Korrosjonsfenomen

img20Korrosjonsfenomen

Korrosjonsfenomen. Korrosjon er prosessen med å ødelegge metaller på grunn av den kjemiske eller fysisk-kjemiske påvirkningen fra miljøet. Ordet korrosjon kommer fra det latinske "korrosjon”, som betyr "bitt” eller "spist gradvis”. Korrosjonsprosesser pågår overalt, hvor vi har å gjøre med metaller, de representerer den naturlige tendensen til metallet til å gå tilbake til sin opprinnelige tilstand, dvs.. til oksydformen der den forekommer i malm. Korrosjonsprosessen er uønsket ved lagring av ferdige metallprodukter, fordi det ødelegger produktet og gjør det ubrukelig. Derfor brukes et bredt spekter av tiltak, som, ved å forhindre denne prosessen, beskytter produktene mot skader på grunn av korrosjon. For å beskytte metallet mot korrosjon, tiltak blir brukt, som på grunn av nær kontakt med metalloverflaten beskytter den mot aggressive faktorer, som for eksempel. fuktighet, aggressive gasser og saltspray. Disse midlene fungerer som en ugjennomtrengelig barriere mot aggressive medier eller endrer metalloverflatens natur når de adsorberes på den eller danner oksider.. For å beskytte metallprodukter under lagring og transport, brukes en viss gruppe beskyttende tiltak, kjent som midlertidige beskyttelsestiltak.. Dette har de til felles, at på grunn av nødvendigheten av å bruke produktene etter lagring eller transport, må de lett fjernes med løsemiddel eller fjernes ved å trekke av.