Lagring av syrer

Oppbevaring. Svovelsyre, akkurat som salt (kaustiske syrer) bør lagres i glass- eller steintøyballonger, tett korket og plassert i kurver (fabrikkemballasje). Lagringsrom skal være overbygd, luftig og borte fra stedene der metallprodukter oppbevares (jernholdig). Blanding av svovelsyre med vann forårsaker oppvarming og muligheten for forbrenning. Hell syren i vannet under fortynning, ikke omvendt. Blanding bør gjøres veldig nøye. For å helle syrer, bør spesielle stativer designet for dette formålet og spesielle hjelpeverktøy brukes, som trakter, kroker (slanger), rør. Lagerarbeidere, håndtere frigjøring av syrer, de bør ha spesielt personlig verneutstyr for dette formålet, som gummihansker (eller plastmatter),, gummistøvler og forklær. Farlige gasser frigjøres fra virkningen av svovelsyre på metaller: hydrogen og arsine, begge er brennbare og eksplosive. Saltsyre ødelegger jern, sink og messing, Ødelegger ventildeler og utilstrekkelig isolerte elektriske kabler. Steder der store mengder syrer lagres, spesielt saltsyre, som avgir giftige damper, skal være tilstrekkelig ventilert mekanisk. En åndedrettsvern beskytter mot virkningen av giftige damper av saltsyre (gassmaske) og briller med gummiramme, tettsittende. Stedene der etsende syrer lagres, bør være tydelig merket: T r u c i z n a.