Liming av polyestere

Liming av polyestere. De er også vanskelige å holde seg til, og det er umulig å tilberede riktig lim på egen hånd. Kommersielt tilgjengelige poler 170 / T og 220 / T lim kan brukes. Limte overflater skal avfettes med bensin eller annet fettløsningsmiddel, bland limet med Izocyn PT herder 100 slektning 132 g Izocynu na 100 lim lim 170 eller 120 g Izocynu na 100 lim lim 200. Overflatene dekket med denne blandingen blir liggende igjen 30 min ved romtemperatur, trykker deretter fast ned, holder press gjennom 2 h. Leddet oppnår full styrke etter 3 dager.