Maleri av romantikken

Maleri av romantikken

Romantikken er en æra, preget av litteratur- og kunsthistorien, ideene som gjennomsyrer kunstnerne som var knyttet til ham, var merkbare i mange felt av kunstnerisk uttrykk, og blant ideologiske slagord, medfølgende voldelige politiske hendelser, som fant sted i løpet av det nittende århundre. Maleriet i denne perioden er en serie illustrasjoner av ideer og motiver, som okkuperte romantikernes fantasi. Villig til å beskrive dem med kunstens språk, først og fremst bør man være oppmerksom på ekspresjonismen deres.

Temaet for flotte lerreter

Beskriver romantikk, motstand mot opplysning og klassisisme som gikk foran den blir ofte vektlagt. Det er imidlertid en riktig observasjon i denne formuleringen, det takler ikke tilstrekkelig problemet. Det var ikke så mye viljen til å benekte alt som var roten til romantikken, hva den siste generasjonen har gjort innen kulturfeltet, hvor mye er et forsøk på å trekke oppmerksomhet mot disse aspektene av europeisk kultur, som hittil er undervurdert. Den forrige tendensen er snudd, med henvisning til middelhavstradisjonene, som kilder til kontinentets kultur. Skapernes oppmerksomhet har flyttet seg til det mystiske Nord-Europa, verden av lidenskapene hennes, legender og mørke visjoner. Folkekulturen fikk en privilegert stilling, full av fantastiske visjoner, med henvisning til kulturen til en gitt nasjon. De ledende kunstneriske trendene var fremfor alt historismen, altså en fascinasjon med den fjerne fortiden, spesielt noen ganger middelalder og orientalisme, det vil si å bli fascinert av kulturer som er eksotiske for europeerne. I begynnelsen av den nåværende tiden var også romantisk frenesia populært, det vil si makabere visjoner om ødeleggelse og død. Understreket av kortfattede studier, var romantikernes mistillit til rasjonalisme knyttet til deres karakteristiske trekk., at de oppfattet og beskrev verden gjennom følelsenes prisme. Forbedringen av individets følelser var en konstituerende faktor for romantikken.

Tilbe naturens kraft

Vender oss bort fra sivilisasjonsprestasjonene til europeisk kultur, romantikere satte spesielt pris på naturens skjønnhet, ser på ansiktene hennes i ærefrykt. I romantikernes øyne var naturen en like vakker skapelse, som er kraftig og farlig. Mange romantiske bilder presenterer mennesket som tilskuer av skuespillet spredt av naturen. To malerier av Caspar David Friedrich er verdt å nevne her: Menn som vurderer månen og vandreren over tåkehavet. Karakterene som er avbildet er ikke hovedpunktene av interesse her, de blir vendt bort fra betrakteren og er bare et insentiv, å være interessert i utsikten som strekker seg utover. En annen artist, som er kjent for å presentere flyktige visjoner, dokumentere de utemmede elementene som er til stede i naturen, var William Turner. Hans mest berømte lerreter, det vil si regn, til, hastighet eller Slave Ship, de presenterer allerede verden på en preimpressionistisk måte, strever for å trofast gjenskape kunstnerens blikk gjennom spillet av fargerike flekker.