Natrolit i Wofatyty

img27Natrolit. Synonym: naturlig zeolit. Den har følgende egenskaper: bulk tetthet av tørr masse 1,2, ha på 1 m3 vann per 1 ° tysk hardhet. 60 g, tillatt maksimumstemperatur for det rensede vannet – gjør 30 ° C, oppnåelig slutthardhet på 0,1 ° tysk hardhet. Det er en god permutitt erstatningsartikkel. Distributør av natrolitt (importer artikkel) er B / Z uorganiske produkter i Gliwice. Wofatites. De tilhører organiske zeolitter (organolitter). De er syntetiske harpikser: sulfonerte fenolkondensater med aldehyder. De er i form av vannuoppløselige korn. Det skilles mellom kationisk WoH2 og grunnleggende Wo Na2 wofatitter. De utmattede kationiske wofatittene regenereres med natriumklorid eller saltsyre. De brukte alkaliske wofatittene regenereres med lut. Wofatites myker vann under 0,1 ° tysk hardhet, Maksimal tillatt temperatur på vann mykt med wofatite - 90 ° C. For å fullstendig avsalte vannet, gjør det i destillasjon som ligner destillert vann, avsaltning av vannet utføres sekvensielt i to faser: først med kationiske wofatitter, kalsiumfjernere, magnesium og andre metaller, og deretter med alkaliske wofatitter, fjerne syrer.