Oppvarming i et prøverør

Oppvarming i et prøverør. Væsken som er oppvarmet i prøverøret vil ikke koke over, hvis et skrått holdt prøverør varmes opp rett under væskeoverflaten og ristes samtidig. Høyden på væskesøylen bør ikke overstige 4 cm. Oppvarming av den sfæriske bunnen av røret, spesielt uten å riste, fører til dannelsen av en stor dampboble, løfter ut væsken utenfor.