Påføring av gips

img14 (13)Byggegips brukes (med en tendens til å utvide søknaden veldig seriøst): en) for innvendig pussing,
b) for murmørtler (gipsbelegg og kalk-gipsbelegg Gipsbelegg på melk av kalk, etc.. Forsink ekspedisjoner),
c) for gipsbetong som arbeider under tørre forhold,
d) for produksjon av prefabrikkerte bygningselementer,gipsplater, stablatur, stukkatur, stukkatur og utføre stukkatur og modellverk.
Gipsforbruk pr 1 m3 avstøpning er i forholdet vann-gips 0,6 Om 950 kg. Å være forberedt (tjene) vanlig gipskål er omtrent 40-60% vann, og for porøs gips for skillevegger - til 100% vann i forhold til gipsens vekt.

Det brukes en kalk-gipsmørtel med et volumforhold mellom kalkdeig og sand 1:3 med tillegg 150 kg murpuss pr 1 m3 mørtel. Styrken til kalkgipsmørtel er større enn kalkmørtelen. Kalk-gipsmørtel kombineres lett med tre og siv, og brukes derfor til ekspedisjoner. Bygge gips er pakket i tredobbelte papirposer. Den skal transporteres under forhold som beskytter mot fuktighet. På lager og byggeplasser skal den oppbevares på tørre og taktekkede steder, akkurat som sement. For lengre lagring (perioden over 6 måneder) gipset må underkastes en styrketest før bruk.