Porøse fiberplater

Porøse fiberplater brukes i bygningskonstruksjoner som isolasjons- og konstruksjonsmateriale, og harde brett – som konstruksjons- og fyllmateriale og samtidig isolerende. Porøse plater brukes: 1) for varmeisolasjonskledning av tak, flate tak, tak over kjellere og loft - begge i konstruksjonen av rammebygg, så vel som fulle tre- og mursteinsbygninger, hule og betongblokker; 2) for innvendige vegger og tak som "tørre"” gips og som lydisolering, og samtidig interiørbekledning; porøse plater er best egnet for tømmerrammer.