Potensielle forskjeller på elektroden

pm523Potensielle forskjeller på elektroden

Potensielle forskjeller på elektroden. De potensielle forskjellene med hensyn til hydrogenelektroden kan således bestemmes for forskjellige metaller. Verdiene deres kan være enten et minustegn eller et plusstegn, dvs.. kan være større enn eller mindre enn null på en relativ skala. Forskjellen på potensialene til platinaelektroden vasket med hydrogen og sølvelektroden har det motsatte tegnet enn i det tilfellet som ble diskutert tidligere. Potensielle forskjeller målt med et potensiometer i forhold til hydrogenelektroden tatt som standardelektroden. Alkali og jordalkalimetaller (f.eks.. Na eller Ca), som har elektronene i den ytre bane mer løst bundet, viser større potensialforskjell enn jern. Omvendt edle metaller, f.eks.. sølv, de produserer færre elektroner enn hydrogen og er derfor under hydrogen på den potensielle skalaen. Elektroden som donerer elektroner til den ytre kretsen er anoden, og elektrodemottakende elektroner fra den ytre kretsen er en katode. Hvis det er kontakt mellom katoden og anoden, høyere anodepotensial får elektroner til å strømme til katoden. Korrosjon er slik, at anoden oppløses, og metallet blir til en ionisk tilstand med frigjøring av elektroner. Hydrogen frigjøres ved katoden ved å smelte sammen med elektroner som passerer fra anoden til hydrogenionene som er tilstede i vannet, som er kjent for å ha delvis dissosiert i H + ionet og ionet (ÅH)- Prosessen med hydrogenutvikling ved katoden. Det må bemerkes, at tapet av H + -ioner, som, når de kombineres med elektroner, kommer ut av løsningen som en gass (hydrogen), konsentrasjonen av hydroksidioner øker (ÅH)” i nærheten av katoden. Økningen i innholdet av hydroksidioner tilsvarer økningen i alkalinitet i området nær katoden, det vil si med en økning i pH.